Bản quyền DMCA - GameDVA

Đăng 4 năm trước bởi Thuỷ Dương

Thông báo chính thức về vi phạm bản quyền DMCA

Trang web của chúng tôi tuân theo các điều khoản về bến cảng an toàn của 17 USC §512, còn được gọi là Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (“DMCA”). Để gửi thông báo vi phạm bản quyền cho chúng tôi, bạn sẽ cần gửi một thông báo bằng văn bản bao gồm cơ bản những điều sau:

  1. Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.
  2. Việc xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó.
  3. Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định tài liệu đó. Cung cấp URL trong nội dung email là cách tốt nhất để giúp chúng tôi định vị nội dung một cách nhanh chóng.
  4. Thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử để liên hệ với bên khiếu nại.
  5. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  6. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm (Lưu ý rằng theo Mục 512 (f) bất kỳ người nào Cố ý và cố ý xuyên tạc rằng tài liệu hoặc hoạt động đang vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nói cách khác, ĐỪNG ĐẶT YÊU CẦU SAI LẦM!

Sau đó, Gửi thông báo vi phạm qua email tới [email protected]

Vui lòng cho phép chúng tôi một hoặc hai ngày để trả lời email. Lưu ý rằng việc gửi khiếu nại của bạn qua email cho các bên khác, chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết được yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm trễ do khiếu nại không được gửi đúng cách. Cảm ơn.