Giải Trí

Đúng như tên gọi của nó, bạn sẽ tìm thấy các trò chơi có tính chất giải trí cao. Cách chơi đơn giản, bạn không bị áp lực bởi thử thách quá nhiều. Đặc biệt những phiên bản MOD GameDVA cung cấp hỗ trợ bạn chơi trở nên đơn giản hơn rất nhiều.