Jetpack Joyride MOD APK (Menu/Vô hạn tiền/Bất tử) 1.91.1

Cập nhật 28/03/2024 (2 tuần trước)
Thông Tin MOD

V1: Vô hạn tiền

V2: Menu

  1. Bất tử
  2. Nam châm xu

Nếu tính năng Nam châm xu bị tắt, có thể mất một khoảng thời gian trong khi để Hiệu ứng Mod biến mất.

Hãy chọn link download bên dưới để tải file về điện thoại của bạn.

Tốc độ tải về chậm?

Cài đặt 1.1.1.1 và thiết lập cài đặt chọn một trong 2 lựa chọn như hình dưới rồi sau đó bật kết nối rồi thực hiện tải lại.

Không thể đăng nhập khi sử dụng MOD?

  • Với Facebook, bạn chỉ cần xóa ứng dụng Facebook sau đó vào game thực hiện đăng nhập lại.
  • Nếu đăng nhập qua Google, bạn cần phải Root. (Không khuyến khích)

Bị cấm khi sử dụng MOD?

Việc sử dụng MOD có thể khiến bạn bị cấm, đó là điều bạn phải chấp nhận với một số tựa game online. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tài khoản phụ hoặc chơi song song nhiều tài khoản với Parallel Space Pro.