Specimen Zero MOD APK 1.1.1 (Menu, Bất tử/Mở khóa tất cả)

Cập nhật 23/11/2021 (1 năm trước)
Thông Tin MOD

V1

Mở khóa tất cả

V2

- [ Player Menu ] -

 • - Godmode // Đừng gây thiệt hại
 • - Fake Hide // Quái vật phớt lờ bạn
 • - Cung cấp tất cả các chìa khóa
 • - Cung cấp tất cả các thiết bị
 • - Xóa tất cả các tấm ván (Bật trước khi trò chơi) /// Cho phép bạn mở cửa, sử dụng kích thước người chơi để đi dưới
 • - Bỏ qua mã cửa // Mã thoát, chỉ cần nhập bất kỳ số nào
 • - Gỗ không giới hạn
 • - Pin đuốc không giới hạn
 • - Độ sáng ngọn đuốc

- [ Weapon Menu ] -

 • - One Shot Kill
 • - Không giới hạn đạn
 • - Tốc độ bắn
 • - Loại đạn

- [ Movement Menu ] -

 • Telekill
 • - Giết hàng loạt
 • - Chiều cao
 • - Tốc độ, vận tốc
 • - Khoảng cách // Đối với TeleKill / MassKill

- [ Fun Menu ] -

 • - Kích thước kẻ thù
 • - Kích thước người chơi
 • - Tiếng súng

- [ Fun Menu ] -

 • - ESP Lines
 • - Hộp ESP
 • - ESP Health
 • - Khoảng cách ESP
 • - Loại kẻ thù của ESP

- [ Passives Menu ] -

 • - Mọi thứ đã được mở khóa
 • - Đã xóa Tạo bộ hẹn giờ trò chơi
 • - Giới hạn tạo trò chơi không giới hạn
 • - Tester Panel // Đi tới Cài đặt -> Tab Tester (Trong trò chơi)

Hãy chọn link download bên dưới để tải file về điện thoại của bạn.

Tốc độ tải về chậm?

Cài đặt 1.1.1.1 và thiết lập cài đặt chọn một trong 2 lựa chọn như hình dưới rồi sau đó bật kết nối rồi thực hiện tải lại.

Không thể đăng nhập khi sử dụng MOD?

 • Với Facebook, bạn chỉ cần xóa ứng dụng Facebook sau đó vào game thực hiện đăng nhập lại.
 • Nếu đăng nhập qua Google, bạn cần phải Root. (Không khuyến khích)

Bị cấm khi sử dụng MOD?

Việc sử dụng MOD có thể khiến bạn bị cấm, đó là điều bạn phải chấp nhận với một số tựa game online. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tài khoản phụ hoặc chơi song song nhiều tài khoản với Parallel Space Pro.

5
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x