Guardian Spirit – Hero Defense MOD APK (Mua sắm miễn phí, năng lượng, sát thương) 1.7.2

Cập nhật 19/03/2022 (2 năm trước)
Thông Tin MOD

1. Mua sắm miễn phí, bạn cần có số tiền tối thiểu cần thiết để có thể mua, tiền tệ sẽ không giảm. [Đá quý, XP, Vàng)
2. Thẻ Triệu hồi Mana, SeekBar tự chọn Mana của bạn!
3. Sát thương cao, 1Hitkill hoặc ít hơn, Thanh tìm kiếm, tự chọn Thiệt hại của bạn!
4. Năng lượng Băng giá. Kích hoạt Trước khi vào Giai đoạn!
5. Phần thưởng cao cho Dungeon và Sanctuary lên tới 9999999.

Hãy chọn link download bên dưới để tải file về điện thoại của bạn.

Tốc độ tải về chậm?

Cài đặt 1.1.1.1 và thiết lập cài đặt chọn một trong 2 lựa chọn như hình dưới rồi sau đó bật kết nối rồi thực hiện tải lại.

Không thể đăng nhập khi sử dụng MOD?

  • Với Facebook, bạn chỉ cần xóa ứng dụng Facebook sau đó vào game thực hiện đăng nhập lại.
  • Nếu đăng nhập qua Google, bạn cần phải Root. (Không khuyến khích)

Bị cấm khi sử dụng MOD?

Việc sử dụng MOD có thể khiến bạn bị cấm, đó là điều bạn phải chấp nhận với một số tựa game online. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng tài khoản phụ hoặc chơi song song nhiều tài khoản với Parallel Space Pro.